10.11.18

Atatürkçü Düşünce ile Donanmamız Gerekli

Sipariş Adresi

ÖN SÖZ (2)
1981’de yazdığım halde, bugüne değin yayımlayamadığım bu çalışmayı yayımlamak zorunluluğunu duyuyorum. Neden mi?


1. Türkiye Cumhuriyeti'ne yöneltilen iç ve dış tehlikeler artarak devam ediyor.


2. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının savunma refleksleri gün geçtikçe azalıyor.


3. Yurttaşların savunma reflekslerini güçlendirmek durumunda olan kurumların ve bireylerin çalışmaları birbirleriyle çelişiyor.


4. Maddî ve manevî olarak gittikçe zayıflamakta, daha kötüsü güvenimiz azalmaktadır…


İşte, bu olumsuz durumlarda herkesin kendine bir vazife çıkarması gerektiğine inandığım için bu eseri yayımlıyorum.


Bu çalışma Atatürkçü düşünceden sadece bir damladır. Ama nasıl ki okyanustan bir damla tüm okyanusun özelliğini belirtirse bu eser de Atatürkçü düşüncenin özünü belirtir kanısındayım.


Atatürkçü düşünce ile donanırsak çağdaş uygarlık düzeyine daha sağlıklı ve daha çabuk ulaşabileceğimize inanıyorum.


Bu inançla yayımladığımız bu çalışmanın yararlı olmasını dilerim.

Saygılarımla.


Sabahattin GENCAL, Kocaeli, 2007